ทุนกระทรวงสาธารณสุขเรียนป.โท-เอกนอก

 ทุนกระทรวงสาธารณสุขเรีย


ทุนรัฐบาลตามความต้องการของพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2559 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)

มีจำนวน 1 หน่วยทุน รวม 3 ทุน

กำหนดการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี2559 
(ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)

-รับสมัคร 26 พฤศจิกายน 2558 ถึง 24 ธันวาคม 2558 รับสมัครทาง Internet ที่เว็บไซต์ http://scholar.ocsc.go.th
-ชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบ 26 พฤศจิกายน 2558 ถึง 25 ธันวาคม 2558 บมจ.กรุงไทยทุกสาขา
-ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันฯ กำหนดวันเวลา และสถานที่สอบข้อเขียน 19 มกราคม 2559 - http://scholar.ocsc.go.th - http://www.ocsc.go.th - http://stscholar.nstda.or.th
-สอบข้อเขียน - วิชาภาษาอังกฤษ - วิชาความสามารถทั่วไปเชิงวิชาการ 14 กุมภาพันธ์ 2559
-จะแจ้งสถานที่สอบให้ทราบในวันประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันฯ
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ความเหมาะสมในการรับทุน กำหนดวัน เวลาและสถานที่ประเมินความเหมาะสมใน การรับทุน 21 เมษายน 2559
ดูรายละเอียดที่ http://scholar.ocsc.go.th - http://www.ocsc.go.th - http://stscholar.nstda.or.th 

ข้อมูลการรับสมัคร (บางส่วน)

ที่มา- http://www2.ocsc.go.th/
ภาพจาก-www.ciee.org

Comments