มอบทุนเรียนต่อป.โท-เอกที่ซาอุฯ

มอบทุนเรียนต่อป.โท-เอกที

เตรียมตัวให้พร้อมกับทุนการศึกษาที่น่าสนใจจากประเทศซาอุดิอาระเบีย คือทุน King Fahd University of Petroleum and Minerals 

ทุนนี้จะมอบให้เพื่อไปเรียนต่อระดับปริญญาโท – ปริญญาเอก ที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย...

ข้อมูลทุนการศึกษา

King Fahd University of Petroleum and Minerals มอบทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าเรียนในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สำหรับสาขาวิชาทางด้าน Petroleum และ Minerals และสาขาอื่นๆ ในปีการศึกษา 2559 นี้


โดยทุนการศึกษานี้จะครอบคลุมในส่วนของค่าเล่าเรียนทั้งหมดแบบเต็มจำนวน อาทิ ค่าตั๋วเดินทางกลับทุกปี มีเงินเดือนให้ หอพักฟรี

ผู้ที่สนใจสมัครได้ในวันที่ 25 มกราคม 2016 ที่จะถึงนี้

การรับครั้งนี้เป็นการเปิดรับสมัครครั้งที่สอง หลังจากที่รอบแรกรับสมัครไปแล้วครั้งหนึ่งในช่วงเดือน กันยายน 

เอกสารสำหรับการสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย

1. สำเนาหน้าพาสปอร์ต

2.ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) หลักสูตรที่จบล่าสุดเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาอาหรับ

3.เรียงความหนึ่งหน้ากระดาษ หัวข้อ”จงอธิบายเป้าหมายการทำงานและเป้าหมายการวิจัย”

4.หนังสือรับรอง (Letters of Recommendation) จากอาจารย์หรือที่ทำงานอย่างน้อย 2-3 ฉบับ

5.ผลสอบ GMAT สำหรับผู้สมัคร การบริหารธุรกิจ

6. ผลสอบ TOEFL สำหรับบุคคลที่จะสมัครปริญญาโท ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 68 สำหรับ ปริญญาเอกต้องได้ไม่ต่ำกว่า 79

7.ผลสอบ (GRE) ไม่น้อยกว่า 700 ในส่วนของปริมาณ และ 3.0 ในส่วนของการวิเคราะห์

8. เอกสารทุกอย่างต้องเป็นตัวจริงโดยมีตราประทับ รับรอง จาก สำนักจุฬา และ กระทรวงการต่างประเทศ และ สถานเอกราชทูตซาอุดิอาระเบียประจำประเทศไทย

9.หลักสูตรการศึกษาใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก

คุณสมบัติของผู้สมัครอื่นๆ
– สมัครเข้าเรียนในระดับปริญญาเอก หรือปริญญาโท
– สมัครเข้าเรียนในสาขาวิชาที่กำหนด
– มีผลการเรียนที่ดี
– ควรจบการศึกษาจากทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

โดยหลักๆ แล้วทางคณะกรรมการจะใช้เกณฑ์ความสามารถในเชิงการทำวิจัยของผู้สมัคร ตัดสินผู้ที่เหมาะสมที่จะเข้ารับทุนการศึกษา

ตรวจสอบข้อมูลการสมัครเพิ่มเติ่มได้ที่ :
http://www.kfupm.edu.sa/SitePages/en/graduate-programs.aspx
----------------------------------
http://www.kfupm.edu.sa/SitePages/ar/graduate-programs.aspx
----------------------------------
ตรวจสอบวันที่สมัครด้วยลิงค์นี้:
http://www.kfupm.edu.sa/deanships/dgs/Pages/deadlines.aspx

ขอขอบคุณที่มาของข้อมูลและภาพ - Islamic Scholarship ทุนการศึกษาเรียนต่อต่างประเทศ ข้อมูลเรียนเมืองนอก 

Comments