ทุนระดับป.ตรีที่The Hague Universityฮอลแลนด์

ทุนระดับป.ตรีที่The Hagu

ทุน OTS: The Hague University of Applied Sciences มีทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ ระดับปริญญาตรี ที่ประเทศฮอลแลนด์ด้าน Communication & Multimedia Design, European Studies, Industrial Design Engineering, International & European Law, International Business and Management Studies, International Communication Management, International Financial Management and Control, Process & Food Technology, Public Management, Safety and Security Management Studies

ขั้นตอนการสมัคร

Download  OTS Thailand OTS applicationform  2016(44.8 KB)  

ส่งอีเมลที่ :ots@nesothailand.org  (ตรวจสอบเอกสารให้ครบก่อนที่จะส่งไป)

deadline: วันปิดรับสมัคร 31 มีนาคม 2016  

โดยทั่วไปนักเรียนจะต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์พื้นฐานต่อไปนี้จะนำไปใช้สำหรับโปรแกรม Orange Tulip:

สมัครและได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยดัตช์ (ตามเกณฑ์) ที่เข้าร่วมมหาวิทยาลัยดัตช์

(ผู้สมัครต้องได้รับประกาศนียบัตรมัธยมปลายหรือปริญญาจากมหาวิทยาลัย)

ที่มาและดูข้อมูลเพิ่มเติมที่
https://www.nesothailand.org/…/the-hague-university-of-appl

ภาพจาก-http://www.thehagueuniversity.com/

Comments