S&Pให้ทุนการศึกษาระดับป.ตรีจบบรรจุงานทันที

UploadImage

บริษัท S&P ให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (โครงการผลิต Chef /ผู้บริหารร้าน S&P) จบแล้วมีงานทําทันทีในตําแหน่งผู้บริหารร้าน หรือ Chef และมีโอกาสทํางานต่างประเทศ 

มีขั้นตอนดังนี้

1. ศึกษารายละเอียดใน Brochure (ตามรูปภาพที่แนบ)
2. ปรินท์ใบสมัคร กรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารประกอบตามที่กำหนด (กรณีมี Portfolio ขอให้ส่งมาด้วย)
3. ส่งเอกสารทั้งหมดมาที่ศูนย์การเรียน S&P ระบุชื่อ กรวิกา (ตามที่อยู่ใน Brochure) ภายในวันที่ 30 พ.ย.58
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์วันที่ 15 ธ.ค.58 ทาง Fanpage นี้เท่านั้น (โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามที่กำหนดเบื้องต้น)
5. ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้ที่กรอกข้อมูลและส่งเอกสารไม่ครบถ้วน หรือไม่ส่งตามกำหนดเวลา 

***ขั้นตอนการ download ใบสมัครและโบรชัวร์ 
1. เข้าไปที่ https://mega.nz/#login 
2. ใส่ Login และ Password
Login : koy.snp44@gmail.com
Password : snp12345snp
3. จะมี 2 Folders ให้เลือก download เอกสารใน Folder ชื่อ ทุน S&P ม.สวนดุสิต


บริษัท S&P ให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (โครงการผลิต Chef /ผูบริหารราน S&P) จบแล้วมีงานทําทันทีในตําแหน่งผู้บริหารร้าน หรือ Chef และมีโอกาสทํางานต่างประเทศ 

คุณสมบัติที่ต้องการ
* จบม.6 สาขาใดก็ได้ มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 * บุคลิกภาพดี น้ำหนักและส่วนสูงได้สัดส่วน
 (ผู้ชายสูง 160 ซม. ผู้หญิงสูง 155 ซม.) * มีความอดทน รับผิดชอบ มุ่งมั่น และตั้งใจจริง
* มีทักษะการทําอาหาร
* มีจิตบริการและชอบงานบริการ
* ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการทํางาน
เรียนฟรี มีรายได้ ระหวางเรียน และมีงานทําทันทีหลังเรียนจบ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กรวิกา (พี่ก้อย) โทร 02-6646205 , 085-661-4569, kornwika@snpfood.com
หรือ fanpage ชื่อ “ทุนปริญญาตรี S&P และ ม.สวนดุสิต” (www.facebook.com/snpscholarship)
ภาพประกอบจาก-โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

Comments