เปิดรับโควตาป.ตรีแพทยศาสตร์ ประเทศนิวซีแลนด์

UploadImage
 

 เปิดรับสมัครนักเรียน เพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์โควตาปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ ประเทศนิวซีแลนด์

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ถึง 30 ตุลาคม 2558 
โอกาสสำคัญสำหรับนักเรียนไทยที่ต้องการศึกษาต่อด้านการแพทย์ในต่างประเทศ ณ มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศนิวซีแลนด์ 
The University of Auckland 
หลักสูตร MBChB (Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery)

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร คลิก ที่นี่
http://www.nzstudyth.com/index.php?q=News&id=437

สอบข้อเขียน: 7 พฤศจิกายน 2558
สอบสัมภาษณ์: 11 พฤศจิกายน 2558 
โดย Professor Bryan Parry และ Ms Karen Dorrian
Faculty of Medical and Health Sciences
The University of Auckland

เอกสารที่ต้องใช้เพื่อยื่นสมัครเรียน:
1. หนังสือเดินทาง (Passport) ตัวจริง พร้อมสำเนาหน้าที่มีรูปถ่าย
2. รายงานผลการเรียน (Transcript) ฉบับภาษาอังกฤษ 
สำหรับระบบมัธยมศึกษาของประเทศไทย ม.6 ต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.0 หรือ IB 38 หรือ CIE A levels 3As 
3. ผลคะแนน IELTS หรือ TOEFL 
* สำหรับนักเรียนหลักสูตรมัธยมศึกษาไทย มัธยม6 คะแนน Overall ไม่น้อยกว่า 5.5 (แต่ละ band ไม่น้อยกว่า 5.0)
* สำหรับนักเรียนหลักสูตรนานาชาติ คะแนน Overall ไม่น้อยกว่า 7.5 (แต่ละ band ไม่น้อยกว่า 7.0)
4. Personal Statement ประมาณ 1 หน้ากระดาษ A4
5. รูปถ่าย 2 นิ้ว 1 ใบ
6. ใบสมัครพร้อมกรอกรายละเอียดต่างๆ และเซ็นชื่อเรียบร้อยแล้ว
7. เอกสารอื่นๆ ที่มีประโยชน์ในการยื่นสมัคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศนิวซีแลนด์ เอ็นแซด สตั๊ดดี้ 
> กรุงเทพฯ: ชั้น 10 อาคารวรรณสรณ์ (BTS พญาไท ทางออกที่ 4)
โทร. 0-2306-0832 หรือ 081-820-4627
> เชียงใหม่: 110 ถนนชัยภูมิ (โรงแรมไมอามี่)
โทร. 0-5323-3717 หรือ 090-645-6406

Cr. NZ Study (Thailand)
www.nzstudyth.com
http://www.facebook.com/nzstudyth
เรียนต่อต่างประเทศ วางใจกับสมาชิกเทียก้า 
www.tieca.com

Comments