ม.ปลายรับทุนเรียนต่อที่ม.ศรีปทุม

UploadImage

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับนักศึกษาใหม่ พร้อมรับทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559

รับทุนการศึกษาสูงสุด 20,000 บาท

ลงทะเบียนภายใน 25 ธันวาคม 2558

*เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนดมหาวิทยาลัย

ไม่จำกัดเกรด ไม่ต้องสอบคัดเลือก รับผู้ที่จบ ม.6 / กศน. / ปวช. / ปวส.

สมัครได้ทุกวัน เวลา 08.30 – 16.30 น.

โทร. 0 2558 6888 ต่อ 2121-4

Comments