ทุนเรียนป.ตรี-เอกที่ญี่ปุ่นโดยRotary Yoneyama

UploadImage
 

Rotary Yoneyama Scholarship for Applicants Residing Abroad 2016 มอบทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่นอกประเทศญี่ปุ่น และต้องการไปศึกษาต่อที่ญี่ปุ่นระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

คุณสมบัติหลักๆของผู้สมัคร
-กำลังจะเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นในเดือนเมษา หรือ ตุลาคม 2016 
-สามารถยื่นใบตอบรับจากมหาวิทยาลัยไปที่ Rotary Yoneyamaได้ ภายในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ (ดูจากApplication Guide)
-มหาวิทยาลัยที่จะเข้าศึกษาต้องอยู่ในเขตพื้นที่ที่กำหนด และผู้สมัครต้องมีความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นตามที่ได้กำหนดไว้ในเงื่อนไขของแต่ละพื้นที่(ดูจากApplication Guide)

จำนวนทุน
ประมาณ 14 ทุน

จำนวนเงินทุนสนับสนุนรายเดือน

ป.ตรี เดือนละ 100,000 เยน
ป.โท,ป.เอก เดือนละ 140,000 เยน

ปิดรับสมัคร : 16 October 2015

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้จาก
http://www.rotary-yoneyama.or.jp/english/overseas

Application Guideline :
http://www.rotary-yoneyama.or.jp/…/eng_application_guide201…
http://www.rotary-yoneyama.or.jp/…/jap_application_guide201…

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจจะต้องเตรียมและยื่นใบสมัครเองโดยตรง 
รวมถึงสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครโดยตรงไปที่ Rotary Yoneyama
http://www.rotary-yoneyama.or.jp/oversea…/index_english.html   

..........................................
ที่มา- 
Japan Student Services Organization - JASSO, Thailand Office
       - http://www.rotary-yoneyama.or.jp/english/

Comments