"ซาโลร่า"แจกทุนนศ.สร้างสรรค์แฟชั่น

UploadImage

ซาโลร่า ผู้นำด้านแฟชั่นชอปปิงออนไลน์แห่งเอเชีย ประกาศแจกทุนการศึกษาแก่นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา เพื่อเปลี่ยนความมุ่งมั่นให้กลายเป็นมืออาชีพ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งสำหรับค่าใช้จ่ายทางการศึกษา พร้อมกับเสนอโอกาสที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกงานในบริษัทซาโลร่าในปี 2559 

การสมัครขอรับทุน

ผู้สมัครจะต้องเขียนบทความ หรือ ถ่ายภาพพร้อมคำบรรยาย หรือ ทำหนังสั้น ที่มีความยาวไม่เกิน 10 นาที ในหัวข้อ “The Science of Fashion” (“วิทยาการแห่งโลกแฟชั่น”) อธิบายว่าวิทยาการแห่งโลกแฟชั่นมีความหมายอย่างไรสำหรับคุณ โดยผู้สมัครจะต้องสร้างผลงานอย่างสร้างสรรค์ พร้อมทั้งดึงเอาวิทยาการทั้งหลายซึ่งอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของแฟชั่นออกมานำเสนออย่างน่าสนใจ ผู้ชนะจะถูกคัดเลือกโดยพิจารณาจากนวัตกรรม และความเชื่อมโยงภายใต้หัวข้อ “วิทยาการแห่งโลกแฟชั่น”

มิเคเล่ เฟอร์ราริโอกรรมการผู้จัดการ ซาโลร่า กรุ๊ป กล่าว “เราเชื่อว่าทุนการศึกษานี้จะเป็นประโยชน์และดึงดูดหนุ่มสาวที่มีความชอบและหลงใหลในการมาบรรจบกันของแฟชั่นและ e-commerce หลายๆคนอาจไม่คิดเช่นนี้ แต่แฟชั่นไม่ได้เป็นเพียงแค่แขนงหนึ่งของศิลปะ หากแต่เบื้องหลังความสำเร็จของแฟชั่นและงานดีไซน์นั้นมีวิทยาการเข้ามารองรับอยู่เสมอ และยิ่งเมื่อพูดถึงซาโลร่า วิทยาการยิ่งเป็นส่วนสำคัญ เพราะเราเป็นร้านค้าแฟชั่นออนไลน์ เราอยู่ด้วยวิทยาการและหายใจเป็นดิจิตัล และเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่จะชื่นชอบโครงการนี้”

ทุนการศึกษาของซาโลร่าเปิดสำหรับนิสิตนักศึกษาในระดับปริญญตรี ผู้ซึ่งกำลังศึกษาในสถาบันการศึกษา ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม นิสิตนักศึกษาหนึ่งคนจากแต่ละประเทศจะได้รับทุนการศึกษา และโอกาสที่จะได้เรียนรู้มุมมองที่มีคุณค่าและได้ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมธุรกิจ e-commerce

นิสิตนักศึกษาจากประเทศไทย จะได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักเรียนทุน ซึ่งจะได้รับทุนการศึกษามูลค่า 40,000 บาท พร้อมทั้งได้รับโอกาสในการเข้าฝึกงานแบบได้รับผลตอบแทนกับบริษัทซาโลร่า ในเดือนพฤษภาคม 2559

เงื่อนไขและข้อกำหนด

คุณสมบัติผู้สมัครรับทุนการศึกษา:


-ไม่ได้เป็นพนักงานของบริษัท ZALORA หรือไม่ได้เป็นครอบครัวเดียวกับพนักงานในบริษัท ZALORA
-มีผลงานทางด้านกิจกรรมที่ดี
-มีผลการศึกษาที่ดีเยี่ยม และเป็นนักศึกษาเต็มเวลาของสถาบันการศึกษาที่อยู่ในรายชื่อนี้

ประโยชน์ของทุนการศึกษา:
-ได้รับทุนการศึกษาสูงสุดถึง 40,000 บาท และ
-ได้รับสิทธิพิเศษสำหรับผู้ชนะทุนบริษัทZALORA

เงื่อนไขในการรับทุนการศึกษา:
-ไม่มีค่าใช้จ่ายหรือค่าดำเนินการใดๆในการแข่งขันครั้งนี้
-ผลงานทั้งหมด ผู้สมัครจะต้องทำด้วยตนเอง
-ทุนการศึกษานี้จะให้สำหรับนักศึกษาเต็มเวลาจากสถาบันในรายชื่อ นี้ผู้สมัครจะต้องแนบเอกสารรับรองการเป็นนักศึกษาและใบแสดงผลการศึกษามาด้วย
-ผู้สมัครที่เข้าสมัครจะต้องมีความสามารถในด้านการใช้ ภาษาอังกฤษ และ ภาษาไทย
-ZALORA จะคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเท่านั้น
-จะมีผู้ชนะเพียงแค่หนึ่งคนต่อหนึ่งประเทศเท่านั้น
-ZALORA ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเพยแพร่ผลงานทุกผลงาน
-ผู้รับทุนการศึกษาจำเป็นที่จะต้องเข้าร่วมการฝึกงาน
-ผู้รับทุนไม่สามารถรับทุนการศึกษาอื่นๆได้ หากไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทZALORA
-ถ้าหากผู้รับทุนขอถอนตัวหรือปฏิเสธที่จะเข้าร่วมการเป็น นักศึกษาฝึกงาน บริษัท ZALORA ขอสงวนสิทธิ์ที่จะจ่ายเงินทุนการศึกษา รวมถึงความเสียหายอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นได้
-เงื่อนไขที่กล่าวมาเป็นเพียงเงื่อนไขคร่าวๆ ผู้สมัครจะต้องเซ็นสัญญาที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอน เงื่อนไข ข้อกำหนด ก่อนที่จะเข้าร่วมการแข่งขัน

การเปิดรับ
ทุนการศึกษาจากซาโลร่าจะเปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรี จากทุกสาขาวิชาในทุกสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน และจะปิดรับสมัครในเวลา 23.00 น.ของวันที่ 16 ตุลาคม 2558
ะสามารถติดตามผลการคัดเลือกได้ในวันที่ 4 มกราคม 2559  
นิสิตนักศึกษาผู้ใดที่สนใจ สามารถศึกษารายละเอียดการสมัครและคุณสมบัติของผู้ได้รับการคัดเลือกเพิ่มเติมได้ที่ www.zalora.co.th/scholarship
ส่งใบสมัครพร้อมทั้งบทความได้ที่ scholarship@zalora.co.th

...........................................
ข้อมูล/ภาพ-
http://www.zalora.co.th/scholarship/

Comments