บัญชีจุฬาฯให้ทุนเรียนโท-เอกต่างประเทศ

UploadImage
 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อรับทุนไปศึกษาต่อ ป.โท-เอก ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2559  สำหรับบุคคลทั่วไป

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 30 ธ.ค. 25558

ดูรายละเอียดประกาศรับสมัครทุนได้ที่
http://goo.gl/KXpFHg

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 218 5773


 

Comments