รวมทุนโกอินเตอร์!!แลกเปลี่ยน-เรียนต่อป.ตรี-เอก

UploadImage
 
ทุนการศึกษาระดับปริญญาสัปดาห์นี้ มีระดับใหญ่ ๆ ที่รู้จักกันทั่วโลกจากต่างประเทศมามอบให้หลายชาติ  มีให้ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี-โทและเอกยันหลังปริญญาเอก ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศมีให้ชุดใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทุนจากสหราชอาณาจักรคือทุน"ชีฟนิ่ง" เริ่มเปิดรับกันแล้ว พร้อมทุนแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ และทุนสำหรับผู้ที่ชอบคิดสร้างสรรค์ หรือทำงานวิจัย มีข้อมูลน่าสนใจมากจากหลาย ๆ สถาบัน เชิญเข้าไปติดตามกันครับ...
 
เอแบคแจก50ทุนเรียนปริญญาโท
Graduate School of Business(GSB) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หรือ เอแบค ประกาศมอบทุนการศึกษา "เอแบค-GSB ทุนการศึกษาครบรอบ 30 ปี" แก่นักศึกษาจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนจำนวน 50 ทุน


มอบให้ในหลักสูตรปริญญาโท
Master of Business Administration (MBA) Program
Master of Management in Organization Develop- ment (MMOD)
Master of Business Administration in Tourism Management (MBA. TRM)

มีเงื่อนไขดังต่อไปนี้:
-ทุนการศึกษาโครงการนี้เป็นการมอบให้เพื่อฉลอง 30 ปี โดยจะมอบให้ระดับปริญญาโท จำนวน 50 ทุน 

-มอบแก่ผู้สมัครเรียนจากประเทศในประชาคมอาเซียนทั้ง 10 ประเทศคือ กัมพูชา,สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, สหภาพพม่า ,สาธารณรัฐฟิลิปปินส์, สาธารณรัฐสิงคโปร์, มาเลเซีย, บรูไน,  อินโดนีเซีย,ไทย และสาธารณรัฐสังคมนิยม เวียดนาม 

-โดยผู้ที่ได้รับทุนจะมาเรียนที่เอแบค

- ทุนนี้จะให้ค่าเล่าเรียน 100% ทั้งค่าธรรมเนียมมหาวิทยาลัย, ที่พัก, ประกันสุขภาพ, ทุนการศึกษาและค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิต
 
คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรอง
2. CGPA ไม่ต่ำกว่า 3.5 ในระดับ 4.00
3. คะแนนสอบ TOEFL อย่างน้อย 500 (ITP), 173 (CBT), 61 (iBT) หรือคะแนน IELTS อย่างน้อย 6.0
5. ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
6. ใช้คอมพิวเตอร์ได้
 
ขั้นตอนการสมัคร
 Application Dates:
 Now until August 13, 2015 for the Sep 2015 trimester
 Now until December 17, 2015 for the Jan 2016 trimester

Contact:
UNIVERSITY ADMISSIONS CENTER (UNIAD)
HUA MAK CAMPUS Tel. +66 (2) 300 4543-62 Ext.1244
Tel. +66 (2) 719 1929
ABAC CITY CAMPUS Zen @ Central World, 14th floor
Tel: +66 (2) 1009 115 - 8
SUVARNABHUMI CAMPUS Admissions Center SM115
Tel. +66 (2) 723 2323
Direct Line +66 (81) 815 1237
Website www.grad.au.edu
 www.citycampus.au.edu
E-mail gradadmission@au.edu
......................................................
ที่มา-
http://www.au.edu/

ใกล้เปิด!!ทุนเจแปนฟาวน์เดชั่น                        
ผู้ที่ต้องการขอรับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานของประเทศญี่ปุ่นอย่าง "เจแปนฟาวน์เดชั่น" เตรียมพร้อมกันได้แล้ว เนื่องจากเจแปนฟาวน์เดชั่น จะเปิดโครงการให้ทุนเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนกันยายนเป็นต้นไปจนถึงปลายปีคือเดือนธันวาคม
 
ทุนสนับสนุนหน่วยงานและบุคลากรของเจแปนฟาวน์เดชั่น สำนักงานใหญ่

(1) โครงการทุนสนับสนุนประจำปีในสาขาต่างๆของเจแปนฟาวน์เดชั่น สำนักงานใหญ่
 
ในเดือนกันยายนของทุกปี เจแปนฟาวน์เดชั่นจะประกาศเปิดรับสมัครโครงการขอรับทุนสนับสนุนโครงการต่างๆ ประจำปีงบประมาณใหม่ของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน และสิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. ปีถัดไป

ผู้ที่สนใจสมัครขอรับทุนโครงการต่างๆ นั้น จะต้องมาขอรับแบบฟอร์มใบสมัครและเขียนส่งมายัง เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 1 ธันวาคมของทุกปี

อนึ่งรายละเอียดและข้อมูลในการสมัครขอรับทุนในโครงการต่างๆ สามารถค้นหาได้ทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซด์ของเจแปนฟาวน์เดชั่นที่ www.jpf.go.jp

ส่วนใบสมัครโครงการทุนต่างๆ นั้นสามารถติดต่อขอรับได้ที่ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ ถ. สุขุมวิท 21 (อโศก) กรุงเทพฯ 10110

หรือสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่โทร. 0-2260-8560-4 และ e-mail: info@jfbkk.or.th
 
 
(2) โครงการทุนสนับสนุนสำหรับโครงการขนาดเล็กของเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
 
เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ยังให้ทุนสนับสนุนสำหรับโครงการขนาดเล็กที่จะสามารถครอบคลุมต้นทุน และงบประมาณบางส่วนสำหรับการดำเนินงานของกิจกรรมการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ-ภูมิปัญญาและ กิจกรรมการแลกเปลี่ยนทางศิลปวัฒนธรรมที่ตรงตามเงื่อนไขของเจแปนฟาวน์เดชั่น

การสมัครขอรับทุนดังกล่าวจะเปิดรับตลอดทั้งปี อย่างไรก็ตามทางเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จะเปิดให้มีการขอรับคำปรึกษาและหารือเกี่ยวกับโครงการต่างๆ เหล่านั้นในเบื้องต้นกับเจ้าหน้าที่ของเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ก่อนที่จะมีการขอรับใบสมัครและระเบียบการจากเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ต่อไป
 
สำหรับในปี 2558 นี้นั้น (ปิดรับสมัครไปแล้ว แต่สามารถดูเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการขอทุนในปีต่อไปได้) เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯได้ประกาศทุนสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวข้องกับประเทศญี่ปุ่นประจำปี 2558 -2559 อาทิ เช่น ทุนโครงการแลกเปลี่ยนทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม ทุนโครงการสนับสนุนการเรียน – การสอนภาษาญี่ปุ่น และทุนโครงการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนทางภูมิปัญญาและญี่ปุ่นศึกษา ตลอดจนโครงการสนับสนุนอื่น ๆ สำหรับบุคคลทั่วไป สถาบัน และองค์กรที่สนใจ 
 
หมายเหตุ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯไม่มีโครงการให้ทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่สนใจในการไปศึกษาต่อในระดับชั้นปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ณ ประเทศญี่ปุ่น

สำหรับผู้ที่สนใจข้อมูลเกี่ยวกับโครงการให้ทุนการศึกษาต่อเหล่านั้น จะต้องติดต่อสอบถามที่ สำนักข่าวสารญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย โทร. 0-2696 – 3000

หรือที่ homepage ของสถานทูตญี่ปุ่นที่ http://www.th.emb-japan.go.jp/th/index.htm

สถานที่ติดต่อ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ 
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 159 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110
โทร. (662) 260-8560-4 โทรสาร (662) 260-8565
Website: http://www.jfbkk.or.th
Facebook: http://www.facebook.com/jfbangkok
Twitter: http://www.twitter.com/JFBKK 

ทุนUISให้คนเก่งรับราชการพร้อมส่งเรียนต่อ
ทุนรัฐบาลไทย ซึ่งจัดสอบโดยก.พ.ที่น่าสนใจประจำปีอีกประเภท ก็คือทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงฯ หรือที่รู้จักันในชื่อของทุน UIS จะเปิดรับสมัครนักศึกษาที่สนใจเป็นประจำทุกปี โดยเปิดรับในช่วงปลายปี

ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาภายในประเทศ
 หรือ UNDERGRADUATE INTELLIGENCE SCHOLARSHIP (UIS) เป็นทุนสำหรับผู้ที่กำลังจะศึกษาชั้นปีสุดท้ายในระดับปริญญาตรี เพื่อรับทุนระหว่างศึกษาในชั้นปีสุดท้าย โดยเมื่อจบปริญญาตรีจะได้เข้ารับราชการในทันที เพื่อที่จะได้มีโอกาสเรียนรู้งานราชการและไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท

คุณสมบัติ
-มีอายุไม่เกิน 25 ปี บริบูรณ์
-เป็นผู้ที่จะศึกษาในชั้นปีสุดท้ายของสถาบันการศึกษาในประเทศ ตามโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรี
-คะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่ต่ำกว่า 3.00 (ยกเว้นวุฒิในสายวิทยาศาสตร์ เช่น วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.75) และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือ 2.75 แล้วแต่กรณี

การประเมินความเหมาะสม
สอบข้อเขียน (วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาความสามารถทั่วไปเชิงวิชาการ)

ประเมินความเหมาะสมในการรับทุน* (สำหรับผู้ผ่านข้อเขียน)
* ประเมินความเหมาะสมในการรับทุนจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษาของผู้สมัคร รวมทั้งความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการไปศึกษาต่อต่างประเทศ เช่น พื้นความรู้ที่จำเป็นสำหรับการไปศึกษาต่อในสาขาวิชาที่สมัคร ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ความตั้งใจจริง ทัศนคติต่อการรับทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ การปรับตัวเข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อม เชาวน์ปัญญา และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น โดยวิธีการสัมภาษณ์ และ/หรือโดยการพิจารณาประเมินด้วยวิธีการต่าง ๆ หลายวิธีรวมกัน

การรับทุน
ผู้ได้รับทุนจะได้รับเงินทุนเมื่อทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว โดยจะได้รับค่าใช้จ่าย เช่น ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป – กลับ ค่าใช้จ่ายเตรียมตัวก่อนเดินทาง ค่าใช้จ่ายประจำเดือน ค่าเล่าเรียน ค่าหนังสืออุปกรณ์การศึกษา ค่าคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

ข้อผูกพัน
เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว จะต้องกลับมาปฏิบัติราชการชดใช้ทุน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน หากไม่กลับมาปฏิบัติราชการชดใช้ทุน จะต้องชดใช้เงินทุนตามจำนวนเงินทุนที่จ่ายไปทั้งสิ้น พร้อมกับเบี้ยปรับอีก 2 เท่า ของจำนวนเงินทุนดังกล่าว ยกเว้น ทุนเล่าเรียนหลวงซึ่งกำหนดข้อผูกพันเพียงจะต้องกลับมาปฏิบัติงานในประเทศไทยเป็นระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาในการรับทุน หากไม่กลับมาปฏิบัติงานในประเทศไทยจะต้องชดใช้เงินคืนเท่ากับจำนวนเงินทุนที่ได้รับไป

ข้อมูลทุนในปี 2558 ที่ผ่านมา
ทุนที่รับสมัครสอบ จํานวน 59 หนวย รวม 93 ทุน (มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนทุนในแต่ละปี)

กําหนดช่วงเวลาการให้ทุน แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ
 2.1 ระยะที่ 1 ให้ทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาในชั้นปีสุดท้ายจนสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามโครงสร้างหลักสูตร ทั้งนี้ ต้องใช้ระยะเวลาศึกษาไม่เกิน 1 ปี
 2.2 ระยะที่ 2 ให้ทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทใน หรือต่างประเทศ ตามเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด โดยภายหลังสําเร็จการศึกษาต้องกลับมาปฏิบัติราชการชดใช้ทุนในส่วนราชการเดิมที่ได้รับการบรรจุ

กําหนดวันรับสมัครสอบ
คาดว่าจะเปิดรับสมัครช่วงต้นเดือนธันวาคม  ถึงกลางเดือนมกราคม 


ติดตามรายละเอียดที่ http://www2.ocsc.go.th/

ทุนเรียนฟรีมีเยอะที่ฮอลแลนด์

ทุนการศึกษา scholarship study abroad in holland มีมอบให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา รวมทั้งผู้ที่สนใจไปศึกษาต่อหลายประเภท

มหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาของฮอลแลนด์ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐ ทำให้ค่าเล่าเรียนไม่แพง

พร้อมมีแหล่งเงินทุนการศึกษามากมายที่ให้สำหรับการศึกษาและงานวิจัยที่ฮอลแลนด์

สำหรับทุนการศึกษาของฮอลแลนด์มีดังนี้

Holland Scholarship

 Holland Scholarship  

Deadline: 16 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม  วิธีการสมัคร: เลือกและ ค้นหาโปรแกรมที่www.studyfinder.nl และรสมัครผ่านมหาวิทยาลัยโดยตรง

Grantfinder

Grantfinder ให้ข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษาทั้งหมดสำหรับการมาเรียนที่ฮอลแลนด์ 

เข้าไปที่ Grantfinder เพื่อดูว่ามีทุนการศึกษาใดสำหรับท่านบ้าง

 ทุนการศึกษาของ Nuffic 

Grantfinder ยังมีโครงการทุนการศึกษามากมายที่ดำเนินการโดย Nuffic

   เข้าไปที่ข้อมูลภาพรวมโครงการทุนการศึกษาที่บริหารงานโดย Nuffic

โครงการแลกเปลี่ยน

ก่อนเริ่มค้นหาทุนการศึกษา ให้ตรวจสอบก่อนว่าสถานศึกษาหรือมหาวิทยาลัยของท่านมีโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยของฮอลแลนด์หรือไม่ นี่เป็นวิธีที่ง่ายและประหยัดที่สุดของการมาเรียนที่ฮอลแลนด์

แนะนำ-ติดต่อหน่วยงานวิเทศสัมพันธ์ในมหาวิทยาลัยของท่านเพื่อตรวจสอบว่ามีตัวเลือกใดบ้าง

ทุนล่าสุดประกาศวันรับสมัครแล้ว

ประกาศทุนใหม่ สมัครทุนการศึกษาในประเทศฮอลแลนด์! ได้เปิดรับสมัครแล้ว เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2015 จนถึงวันที่  31 มีนาคม 2016

ทำไมต้องเลือกฮอลแลนด์

  • -ระบบการศึกษายอดเยี่ยมอันดับโลก
    -คุณจะมีส่วนร่วมในจิตวิญญาณผู้ประกอบที่มีชื่อเสียงชาวดัตช์
    -คุณจะได้รับการมีส่วนร่วมในการศึกษาการโต้ตอบที่เรื่องการสนับสนุนของคุณ
    -คุณสามารถเป็นนักคิดสร้างนวัตกรรมใหม่และมีความคิดสร้างสรรค์
    -คุณจะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนกว่า 200 สัญชาติ

 

ทูนการศึกษา

ระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท  ทุนการศึกษามีจำนวนถึง €5,000  ซึ่งคุณจะได้รับเงินดังกล่าวในปีแรกของการศึกษาของคุณ 

วิธีการสมัคร

สามารถสมัครทุนการศึกษาต่อที่ฮอลแลนด์ที่มหาวิทยาลัยดัตช์ที่คุณเลือก และ ค้นหาโปรแกรมที่ particpating institutions and study programmes และสมัครผ่านมหาวิทยาลัยโดยตรง...
 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมของทุนการศึกษาที่เว็บไชต์  Holland Scholarship  

นอกจากนี้ยังสามารถที่จะค้นหาภาพรวมของการการศึกษาในมหาวิทยาลัยวิจัยดัตช์และมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์ได้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการเลือกที่จะศึกษาต่อ 

Deadline: สมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2015 จนถึงวันที่  31 มีนาคม 2016

For English language please visit:   Holland Scholarship or  

http://www.studyinholland.nl/documentation/holland-scholarship.pdf

 
ทุนชีฟนิ่ง เปิดรับสมัครแล้ว
ทุนการศึกษาชีฟนิ่งปีการศึกษา 2559/60 เปิดรับสมัครวันที่ 3 สิงหาคม ถึง 3 พฤศจิกายน 2558 นี้ มอบให้แก่ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ณ สหราชอาณาจักร เป็นเวลา 1 ปี 

The Chevening Secretariat is accepting applications for 2016/2017 Chevening Scholarships via