รวมทุนโกอินเตอร์!!แลกเปลี่ยน-เรียนต่อป.ตรี-เอก

UploadImage
 
ทุนการศึกษาระดับปริญญาสัปดาห์นี้ มีระดับใหญ่ ๆ ที่รู้จักกันทั่วโลกจากต่างประเทศมามอบให้หลายชาติ  มีให้ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี-โทและเอกยันหลังปริญญาเอก ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศมีให้ชุดใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทุนจากสหราชอาณาจักรคือทุน"ชีฟนิ่ง" เริ่มเปิดรับกันแล้ว พร้อมทุนแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ และทุนสำหรับผู้ที่ชอบคิดสร้างสรรค์ หรือทำงานวิจัย มีข้อมูลน่าสนใจมากจากหลาย ๆ สถาบัน เชิญเข้าไปติดตามกันครับ...
 
เอแบคแจก50ทุนเรียนปริญญาโท
Graduate School of Business(GSB) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หรือ เอแบค ประกาศมอบทุนการศึกษา "เอแบค-GSB ทุนการศึกษาครบรอบ 30 ปี" แก่นักศึกษาจากประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนจำนวน 50 ทุน


มอบให้ในหลักสูตรปริญญาโท
Master of Business Administration (MBA) Program
Master of Management in Organization Develop- ment (MMOD)
Master of Business Administration in Tourism Management (MBA. TRM)

มีเงื่อนไขดังต่อไปนี้:
-ทุนการศึกษาโครงการนี้เป็นการมอบให้เพื่อฉลอง 30 ปี โดยจะมอบให้ระดับปริญญาโท จำนวน 50 ทุน 

-มอบแก่ผู้สมัครเรียนจากประเทศในประชาคมอาเซียนทั้ง 10 ประเทศคือ กัมพูชา,สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, สหภาพพม่า ,สาธารณรัฐฟิลิปปินส์, สาธารณรัฐสิงคโปร์, มาเลเซีย, บรูไน,  อินโดนีเซีย,ไทย และสาธารณรัฐสังคมนิยม เวียดนาม 

-โดยผู้ที่ได้รับทุนจะมาเรียนที่เอแบค

- ทุนนี้จะให้ค่าเล่าเรียน 100% ทั้งค่าธรรมเนียมมหาวิทยาลัย, ที่พัก, ประกันสุขภาพ, ทุนการศึกษาและค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิต
 
คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรอง
2. CGPA ไม่ต่ำกว่า 3.5 ในระดับ 4.00
3. คะแนนสอบ TOEFL อย่างน้อย 500 (ITP), 173 (CBT), 61 (iBT) หรือคะแนน IELTS อย่างน้อย 6.0
5. ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
6. ใช้คอมพิวเตอร์ได้
 
ขั้นตอนการสมัคร
 Application Dates:
 Now until August 13, 2015 for the Sep 2015 trimester
 Now until December 17, 2015 for the Jan 2016 trimester

Contact:
UNIVERSITY ADMISSIONS CENTER (UNIAD)
HUA MAK CAMPUS Tel. +66 (2) 300 4543-62 Ext.1244
Tel. +66 (2) 719 1929
ABAC CITY CAMPUS Zen @ Central World, 14th floor
Tel: +66 (2) 1009 115 - 8
SUVARNABHUMI CAMPUS Admissions Center SM115
Tel. +66 (2) 723 2323
Direct Line +66 (81) 815 1237
Website www.grad.au.edu
 www.citycampus.au.edu
E-mail gradadmission@au.edu
......................................................
ที่มา-
http://www.au.edu/

ใกล้เปิด!!ทุนเจแปนฟาวน์เดชั่น                        
ผู้ที่ต้องการขอรับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานของประเทศญี่ปุ่นอย่าง "เจแปนฟาวน์เดชั่น" เตรียมพร้อมกันได้แล้ว เนื่องจากเจแปนฟาวน์เดชั่น จะเปิดโครงการให้ทุนเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนกันยายนเป็นต้นไปจนถึงปลายปีคือเดือนธันวาคม
 
ทุนสนับสนุนหน่วยงานและบุคลากรของเจแปนฟาวน์เดชั่น สำนักงานใหญ่

(1) โครงการทุนสนับสนุนประจำปีในสาขาต่างๆของเจแปนฟาวน์เดชั่น สำนักงานใหญ่
 
ในเดือนกันยายนของทุกปี เจแปนฟาวน์เดชั่นจะประกาศเปิดรับสมัครโครงการขอรับทุนสนับสนุนโครงการต่างๆ ประจำปีงบประมาณใหม่ของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน และสิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. ปีถัดไป

ผู้ที่สนใจสมัครขอรับทุนโครงการต่างๆ นั้น จะต้องมาขอรับแบบฟอร์มใบสมัครและเขียนส่งมายัง เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 1 ธันวาคมของทุกปี

อนึ่งรายละเอียดและข้อมูลในการสมัครขอรับทุนในโครงการต่างๆ สามารถค้นหาได้ทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซด์ของเจแปนฟาวน์เดชั่นที่ www.jpf.go.jp

ส่วนใบสมัครโครงการทุนต่างๆ นั้นสามารถติดต่อขอรับได้ที่ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ ถ. สุขุมวิท 21 (อโศก) กรุงเทพฯ 10110

หรือสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่โทร. 0-2260-8560-4 และ e-mail: info@jfbkk.or.th
 
 
(2) โครงการทุนสนับสนุนสำหรับโครงการขนาดเล็กของเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
 
เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ยังให้ทุนสนับสนุนสำหรับโครงการขนาดเล็กที่จะสามารถครอบคลุมต้นทุน และงบประมาณบางส่วนสำหรับการดำเนินงานของกิจกรรมการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ-ภูมิปัญญาและ กิจกรรมการแลกเปลี่ยนทางศิลปวัฒนธรรมที่ตรงตามเงื่อนไขของเจแปนฟาวน์เดชั่น

การสมัครขอรับทุนดังกล่าวจะเปิดรับตลอดทั้งปี อย่างไรก็ตามทางเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จะเปิดให้มีการขอรับคำปรึกษาและหารือเกี่ยวกับโครงการต่างๆ เหล่านั้นในเบื้องต้นกับเจ้าหน้าที่ของเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ก่อนที่จะมีการขอรับใบสมัครและระเบียบการจากเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ต่อไป
 
สำหรับในปี 2558 นี้นั้น (ปิดรับสมัครไปแล้ว แต่สามารถดูเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการขอทุนในปีต่อไปได้) เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯได้ประกาศทุนสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวข้องกับประเทศญี่ปุ่นประจำปี 2558 -2559 อาทิ เช่น ทุนโครงการแลกเปลี่ยนทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม ทุนโครงการสนับสนุนการเรียน – การสอนภาษาญี่ปุ่น และทุนโครงการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนทางภูมิปัญญาและญี่ปุ่นศึกษา ตลอดจนโครงการสนับสนุนอื่น ๆ สำหรับบุคคลทั่วไป สถาบัน และองค์กรที่สนใจ 
 
หมายเหตุ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯไม่มีโครงการให้ทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่สนใจในการไปศึกษาต่อในระดับชั้นปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ณ ประเทศญี่ปุ่น

สำหรับผู้ที่สนใจข้อมูลเกี่ยวกับโครงการให้ทุนการศึกษาต่อเหล่านั้น จะต้องติดต่อสอบถามที่ สำนักข่าวสารญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย โทร. 0-2696 – 3000

หรือที่ homepage ของสถานทูตญี่ปุ่นที่ http://www.th.emb-japan.go.jp/th/index.htm

สถานที่ติดต่อ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ 
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 159 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110
โทร. (662) 260-8560-4 โทรสาร (662) 260-8565
Website: http://www.jfbkk.or.th
Facebook: http://www.facebook.com/jfbangkok
Twitter: http://www.twitter.com/JFBKK 

ทุนUISให้คนเก่งรับราชการพร้อมส่งเรียนต่อ
ทุนรัฐบาลไทย ซึ่งจัดสอบโดยก.พ.ที่น่าสนใจประจำปีอีกประเภท ก็คือทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงฯ หรือที่รู้จักันในชื่อของทุน UIS จะเปิดรับสมัครนักศึกษาที่สนใจเป็นประจำทุกปี โดยเปิดรับในช่วงปลายปี

ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาภายในประเทศ
 หรือ UNDERGRADUATE INTELLIGENCE SCHOLARSHIP (UIS) เป็นทุนสำหรับผู้ที่กำลังจะศึกษาชั้นปีสุดท้ายในระดับปริญญาตรี เพื่อรับทุนระหว่างศึกษาในชั้นปีสุดท้าย โดยเมื่อจบปริญญาตรีจะได้เข้ารับราชการในทันที เพื่อที่จะได้มีโอกาสเรียนรู้งานราชการและไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท

คุณสมบัติ
-มีอายุไม่เกิน 25 ปี บริบูรณ์
-เป็นผู้ที่จะศึกษาในชั้นปีสุดท้ายของสถาบันการศึกษาในประเทศ ตามโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรี
-คะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่ต่ำกว่า 3.00 (ยกเว้นวุฒิในสายวิทยาศาสตร์ เช่น วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.75) และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือ 2.75 แล้วแต่กรณี

การประเมินความเหมาะสม
สอบข้อเขียน (วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาความสามารถทั่วไปเชิงวิชาการ)

ประเมินความเหมาะสมในการรับทุน* (สำหรับผู้ผ่านข้อเขียน)
* ประเมินความเหมาะสมในการรับทุนจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษาของผู้สมัคร รวมทั้งความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการไปศึกษาต่อต่างประเทศ เช่น พื้นความรู้ที่จำเป็นสำหรับการไปศึกษาต่อในสาขาวิชาที่สมัคร ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ความตั้งใจจริง ทัศนคติต่อการรับทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ การปรับตัวเข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อม เชาวน์ปัญญา และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น โดยวิธีการสัมภาษณ์ และ/หรือโดยการพิจารณาประเมินด้วยวิธีการต่าง ๆ หลายวิธีรวมกัน

การรับทุน
ผู้ได้รับทุนจะได้รับเงินทุนเมื่อทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว โดยจะได้รับค่าใช้จ่าย เช่น ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป – กลับ ค่าใช้จ่ายเตรียมตัวก่อนเดินทาง ค่าใช้จ่ายประจำเดือน ค่าเล่าเรียน ค่าหนังสืออุปกรณ์การศึกษา ค่าคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

ข้อผูกพัน
เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว จะต้องกลับมาปฏิบัติราชการชดใช้ทุน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน หากไม่กลับมาปฏิบัติราชการชดใช้ทุน จะต้องชดใช้เงินทุนตามจำนวนเงินทุนที่จ่ายไปทั้งสิ้น พร้อมกับเบี้ยปรับอีก 2 เท่า ของจำนวนเงินทุนดังกล่าว ยกเว้น ทุนเล่าเรียนหลวงซึ่งกำหนดข้อผูกพันเพียงจะต้องกลับมาปฏิบัติงานในประเทศไทยเป็นระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาในการรับทุน หากไม่กลับมาปฏิบัติงานในประเทศไทยจะต้องชดใช้เงินคืนเท่ากับจำนวนเงินทุนที่ได้รับไป

ข้อมูลทุนในปี 2558 ที่ผ่านมา
ทุนที่รับสมัครสอบ จํานวน 59 หนวย รวม 93 ทุน (มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนทุนในแต่ละปี)

กําหนดช่วงเวลาการให้ทุน แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ
 2.1 ระยะที่ 1 ให้ทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาในชั้นปีสุดท้ายจนสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามโครงสร้างหลักสูตร ทั้งนี้ ต้องใช้ระยะเวลาศึกษาไม่เกิน 1 ปี
 2.2 ระยะที่ 2 ให้ทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทใน หรือต่างประเทศ ตามเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด โดยภายหลังสําเร็จการศึกษาต้องกลับมาปฏิบัติราชการชดใช้ทุนในส่วนราชการเดิมที่ได้รับการบรรจุ

กําหนดวันรับสมัครสอบ
คาดว่าจะเปิดรับสมัครช่วงต้นเดือนธันวาคม  ถึงกลางเดือนมกราคม 


ติดตามรายละเอียดที่ http://www2.ocsc.go.th/

ทุนเรียนฟรีมีเยอะที่ฮอลแลนด์

ทุนการศึกษา scholarship study abroad in holland มีมอบให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา รวมทั้งผู้ที่สนใจไปศึกษาต่อหลายประเภท

มหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาของฮอลแลนด์ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐ ทำให้ค่าเล่าเรียนไม่แพง

พร้อมมีแหล่งเงินทุนการศึกษามากมายที่ให้สำหรับการศึกษาและงานวิจัยที่ฮอลแลนด์

สำหรับทุนการศึกษาของฮอลแลนด์มีดังนี้

Holland Scholarship

 Holland Scholarship  

Deadline: 16 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม  วิธีการสมัคร: เลือกและ ค้นหาโปรแกรมที่www.studyfinder.nl และรสมัครผ่านมหาวิทยาลัยโดยตรง

Grantfinder

Grantfinder ให้ข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษาทั้งหมดสำหรับการมาเรียนที่ฮอลแลนด์ 

เข้าไปที่ Grantfinder เพื่อดูว่ามีทุนการศึกษาใดสำหรับท่านบ้าง

 ทุนการศึกษาของ Nuffic 

Grantfinder ยังมีโครงการทุนการศึกษามากมายที่ดำเนินการโดย Nuffic

   เข้าไปที่ข้อมูลภาพรวมโครงการทุนการศึกษาที่บริหารงานโดย Nuffic

โครงการแลกเปลี่ยน

ก่อนเริ่มค้นหาทุนการศึกษา ให้ตรวจสอบก่อนว่าสถานศึกษาหรือมหาวิทยาลัยของท่านมีโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยของฮอลแลนด์หรือไม่ นี่เป็นวิธีที่ง่ายและประหยัดที่สุดของการมาเรียนที่ฮอลแลนด์

แนะนำ-ติดต่อหน่วยงานวิเทศสัมพันธ์ในมหาวิทยาลัยของท่านเพื่อตรวจสอบว่ามีตัวเลือกใดบ้าง

ทุนล่าสุดประกาศวันรับสมัครแล้ว

ประกาศทุนใหม่ สมัครทุนการศึกษาในประเทศฮอลแลนด์! ได้เปิดรับสมัครแล้ว เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2015 จนถึงวันที่  31 มีนาคม 2016

ทำไมต้องเลือกฮอลแลนด์

  • -ระบบการศึกษายอดเยี่ยมอันดับโลก
    -คุณจะมีส่วนร่วมในจิตวิญญาณผู้ประกอบที่มีชื่อเสียงชาวดัตช์
    -คุณจะได้รับการมีส่วนร่วมในการศึกษาการโต้ตอบที่เรื่องการสนับสนุนของคุณ
    -คุณสามารถเป็นนักคิดสร้างนวัตกรรมใหม่และมีความคิดสร้างสรรค์
    -คุณจะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนกว่า 200 สัญชาติ

 

ทูนการศึกษา

ระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท  ทุนการศึกษามีจำนวนถึง €5,000  ซึ่งคุณจะได้รับเงินดังกล่าวในปีแรกของการศึกษาของคุณ 

วิธีการสมัคร

สามารถสมัครทุนการศึกษาต่อที่ฮอลแลนด์ที่มหาวิทยาลัยดัตช์ที่คุณเลือก และ ค้นหาโปรแกรมที่ particpating institutions and study programmes และสมัครผ่านมหาวิทยาลัยโดยตรง...
 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมของทุนการศึกษาที่เว็บไชต์  Holland Scholarship  

นอกจากนี้ยังสามารถที่จะค้นหาภาพรวมของการการศึกษาในมหาวิทยาลัยวิจัยดัตช์และมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์ได้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการเลือกที่จะศึกษาต่อ 

Deadline: สมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2015 จนถึงวันที่  31 มีนาคม 2016

For English language please visit:   Holland Scholarship or  

http://www.studyinholland.nl/documentation/holland-scholarship.pdf

 
ทุนชีฟนิ่ง เปิดรับสมัครแล้ว
ทุนการศึกษาชีฟนิ่งปีการศึกษา 2559/60 เปิดรับสมัครวันที่ 3 สิงหาคม ถึง 3 พฤศจิกายน 2558 นี้ มอบให้แก่ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ณ สหราชอาณาจักร เป็นเวลา 1 ปี 

The Chevening Secretariat is accepting applications for 2016/2017 Chevening Scholarships via www.chevening.org/applyfrom 3 August until 3 November 2015. The priority subject areas for Thailand in 2016/2017 are: democracy, governance and human rights; conflict issues; human trafficking and migration; climate change and energy; and trade and investment and economic governance.

Chevening Scholarships are awarded to individuals with strong academic backgrounds who also have demonstrable leadership potential. The scholarship offers financial support to study for a Master’s degree at any of the UK’s leading universities and the opportunity to become part of an influential global network of 44,000 alumni.

Globally, there are approximately 1,500 Chevening Awards on offer for the 2016/2017 academic cycle with 30 of these allocated to applications from Thailand. These scholarships represent a significant investment from the UK Government to develop the next cohort of global leaders. http://ow.ly/QgkXd

รัฐบาลสหราชอาณาจักรเปิดรับสมัครทุนชีฟนิ่งประจำปีการศีกษา  2559/60 โดยทุนชีพนิ่งนี้ให้แก่ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ณ สหราชอาณาจักร เป็นเวลา 1 ปี  
ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์    www.chevening.org/apply ,   http://www.chevening.org/thailand/

และที่เว็บไซต์ www.chevening.org

โดย สาขาที่เปิดมีการปรับเปลี่ยนในแต่ละประเทศ ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับทุนควรตรวจสอบจากหน้าเว็บไซต์ ก่อนยื่นสมัครรับทุน
 
กระทรวงการต่างประเทศสหราชอาณาจักรเผยว่า “ทุนชีฟนิ่งให้โอกาสสำหรับผู้นำในอนาคตเพื่อสร้างเครือข่ายทั่วโลก พัฒนาศักยภาพของคนให้สามารถเสริมสร้างความร่วมมือทางสังคม วัฒนธรรม การศึกษา และการค้ากับสหราชอาณาจักร  
 
ทุนชีฟนิ่งเป็นโครงการทุนการศึกษาทั่วโลกของรัฐบาลสหราชอาณาจักร สนับสนุนโดนกระทรวงการต่างประเทศและองค์กรพันธมิตรทั่วโลก  โดยคณะกรรมการจะพิจารณาจากผู้สมัครที่โดดเด่นในด้านศักยภาพความเป็นผู้นำ ทั้งนี้ทุนชีฟนิ่งมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนนโยบายต่างประเทศที่สำคัญของ สหราชอาณาจักร โดยการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้นำในอนาคต อันจะมีบทบาทสำคัญในการตัดสินใจระดับประเทศต่างๆ ทั่วโลกต่อไป
 
ทุนชีฟนิ่งเริ่มต้นขึ้นในปี 2526 จนมีชื่อเสียงในระดับสากล โดยมีนักเรียนทุนมาจาก116ประเทศทั่วโลกและมีทุนการศึกษาที่ได้มอบไปแล้วจำนวนทั้งสิ้น 700 ทุนในช่วงปี 2554-2555 ศิษย์เก่าชิฟนิ่งมีจำนวนกว่า41,000 คนทั่วโลก ซึ่งมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในความสามารถและการทำงานในระดับโลก
 
ในการคัดสรรผู้รับทุนนั้น คณะกรรมการของสถานทูตอังกฤษในแต่ละประเทศทั่วโลกจะพิจารณาจากผู้สมัครที่โดดเด่นในด้านศักยภาพความเป็นผู้นำ สำหรับบางประเทศอาจจะมีองค์กรพันธมิตรเข้าร่วมสนับสนุนและพิจารณามอบทุนด้วย
 
ข้อมูลเพิ่มเติม

http://www.chevening.org/apply/

............................
ที่มาของข้อมูล-http://www.chevening.org/
ภาพจาก-https://www.facebook.com/officialchevening
 
มจธ.ให้ทุน“เพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต”เทอม2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ให้ทุนการศึกษา “เพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต” ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558

โครงการนี้เป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อจูงใจและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการวิจัยในระดับปริญญาเอกที่ใช้ความรู้และทักษะขั้นสูงที่มีผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ

เป็นทุนให้เปล่า ไม่ต้องใช้ทุนหลังสำเร็จการศึกษา ครอบคลุมค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร มีค่าใช้จ่ายส่วนตัวรายเดือน

นอกจากนี้ยังมีงบประมาณเพื่อการเดินทางไปเพิ่มพูนประสบการณ์วิจัยในต่างประเทศ

คุณสมบัติผู้ขอรับทุน

ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยม) หรือระดับปริญญาโท เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50

การรับสมัคร
เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่วันนี้– 23 สิงหาคม 2558

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
โทร. 0-2470-8368
เว็บไซต์ http://admission.kmutt.ac.th/doctoral/


JGSEE เปิดรับนศ.ป.เอกพร้อมมอบทุน IRN 
กลุ่มอาจารย์จากบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE) และคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้สร้างเครือข่ายกับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และมหาวิทยาลัยนเรศวรและจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศอีกสี่แห่งเป็นเครือข่ายวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ หรือ IRN (International Research Network) จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) ซึ่งเป็นครั้งแรกของการให้ทุนนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างเครือข่ายวิจัยทั้งในและต่างประเทศ 
          ศ.ดร.สุรพงษ์ จิระรัตนานนท์ จาก JGSEE ในฐานะหัวหน้าเครือข่ายวิจัยผู้รับทุน กล่าวว่า โปรแกรมวิจัยที่ได้รับทุนในครั้งนี้คือ โครงการวิจัยพลังงานในอาคาร หรือ Building Energy Efficiency and Higher Environmental Quality ซึ่งเป็นโปรแกรมวิจัยภายใต้คลัสเตอร์ด้านพลังงาน และเป็นโปรแกรมวิจัยที่มีหลายมิติ ส่วนเหตุผลที่ต้องศึกษาในเรื่องนี้เนื่องมาจากปัจจุบันมีการใช้พลังงานในตัวอาคารค่อนข้างสูง ดังนั้นจึงต้องมีการศึกษาวิจัยเพื่อหาข้อกำหนดว่าอาคารลักษณะใดที่เอื้อให้การใช้พลังงานในอาคารให้มีประสิทธิภาพสูงภายใต้สภาพภูมิอากาศร้อนชื้นของประเทศไทยและอาเซียน ซึ่งผลงานวิจัยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ปฏิบัติและนำไปกำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานภาคอาคารได้
          "อาคารขนาดใหญ่มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศอยู่ทั่วประเทศ อากาศภายในอาคารจะมีอุณหภูมิต่ำกว่านอกอาคาร จึงเกิดการถ่ายเทความร้อนจากภายนอกเข้าสู่ภายในอาคารได้สูงถ้ามีกรอบอาคารที่มีสมรรถนะพลังงานต่ำ กลายเป็นภาระให้เครื่องปรับอากาศต้องทำงานหนัก ใช้พลังงานสูง ทำอย่างไรจะลดภาระการใช้พลังงานลงได้ ด้วยการออกแบบอาคารให้แสงธรรมชาติสามารถส่องถึงในปริมาณที่พอเหมาะ ให้ได้ใช้แสงธรรมชาติแทนแสงจากไฟฟ้าและยังมีภาระการปรับอากาศที่ลดลง ซึ่งยังต้องศึกษากันในหลายมิติ แม้ที่ผ่านมาเราเคยพัฒนาข้อกำหนดในกฎกระทรวงเกี่ยวกับการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน แต่ยังไม่ได้มีการบังคับใช้อย่างจริงจัง" 
          ศ.ดร.สุรพงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับทุน IRN นี้เป็นทุนสำหรับนักศึกษาปริญญาเอกที่มีผลการเรียนดี จบการศึกษาด้านวิศวกรรม หรือ วิทยาศาสตร์ และระดับหลังปริญญาเอก ต้องเป็นผู้ที่มีประวัติผลงานดี โดยแบ่งทุนออกเป็น ปริญญาเอก 6 ทุน และหลังระดับหลังปริญญาเอก 3 ทุน รวมมูลค่าทุนทั้งสิ้น 17 ล้านบาท เป็นทุนประเภท L-full IRN grant ทุนนี้ไม่มีข้อผูกมัดผู้รับทุนว่าจบแล้วต้องทำงานใช้ทุน เป้าหมายหลักของ IRN คือเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นเลิศเพิ่มขีดความสามารถให้มากกว่ามาตรฐาน และเกิดเป็นเครือข่ายในการพัฒนา สามารถให้คำแนะนำปรึกษาและแก้ไขปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของประเทศต่อไป
          สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับทุน IRN เพื่อศึกษาวิจัยในโครงการวิจัยพลังงานในอาคาร หรือ Building Energy Efficiency and Higher Environmental Quality โปรแกรมวิจัยภายใต้คลัสเตอร์ด้านพลังงาน JGSEE มจธ. สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ ศ.ดร.สุรพงศ์ จิระรัตนานนท์ โทร089-798-4204 หรือ surapong.chi@kmutt.ac.th

Comments