มธ.มอบ40ทุนให้นศ.เรียนปริญญาเอก

UploadImage

งานส่งเสริมและเผยแพร่งานวิจัย กองบริหารการวิจัย   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครทุนปริญญาเอก มธ. ประจำปีการศึกษา 2558  

ทุนที่มอบให้มีจำนวน 40 ทุน

โดยสามารถส่งเอกสารขอรับทุนได้ตั้งแต่บัดนี้ จึงถึงวันที่ 28 ส.ค.58

นักศึกษาคนใดสนใจ ยื่นเอกสารที่บัณฑิตศึกษา ก่อนกำหนดของมหาวิทยาลัยในเวลาทำการล่วงหน้า 7 วัน


ดูรายละเอียด


มธ.มอบ40ทุนให้นศ.เรียนปร
มธ.มอบ40ทุนให้นศ.เรียนปร


.......................................................................................................

ที่มาและดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://dept.sci.tu.ac.th/
 

Comments