รวมทุนเด็ด!!เรียนฟรีปริญญาตรี

UploadImage
 
ทุนเด่นในสัปดาห์นี้ของน้อง ๆ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมทั้งระดับปวช.-ปวส. ยังคงเปิดรับสมัครเป็นจำนวนมากเช่นเคย ทั้งเรียนต่อในประเทศและเรียนต่อต่างประเทศ ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน คุณสมบัติแต่ละทุนจะเป็นอย่างไร...ไปติดตามกันครับ...
 
 เชฟรอนแจก90ทุนฝึกอบรมช่างเทคนิคปิโตรเลียม 
บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เปิดรับสมัครทุนฝึกอบรมช่างเทคนิคปิโตรเลียม รุ่นที่ 13 และ 14 หลักสูตร 9 เดือน จำนวน 90 ทุน
คุณสมบัติ
-
อายุไม่เกิน 28 ปี ณ วันปิดรับสมัคร
-สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้
-สุขภาพแข็งแรง
-ตาไม่บอดสีสำหรับผู้สมัครในสาขาอิเล็กทรอนิกส์-ไฟฟ้ากำลัง
-ชายไทยต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น

วุฒิการศึกษา
-
ปวส. หรือ ปริญญาตรีโดยผ่าน ปวช. ในสาขาที่เปิดรับ

สาขาวิชาที่เปิดรับ

• เครื่องยนต์   • อิเล็กทรอนิกส์   • ไฟฟ้ากำลัง   • เครื่องกลอุตสาหกรรม •   อุปกรณ์วัดคุม

เกรดเฉลี่ยทุกระดับการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.5

หมายเหตุ เงื่อนไขการคัดเลือกและการรับทุนเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของบริษัท


เอกสารประกอบการสมัคร
-ประวัติส่วนตัว (resume) โดยละเอียดเป็นภาษาอังกฤษ ระบุที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้อย่างชัดเจน
-สำเนาแสดงผลการศึกษาตามวุฒิการศึกษาที่กำหนด (PDF File) (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องบนเอกสารทุกแผ่น)
-สำเนาบัตรประชาชน (PDF File) (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องบนเอกสารทุกแผ่น)   
-สำเนาหลักฐานการผ่านหรือยกเว้นการเกณฑ์ทหาร (สด 8 หรือ สด 43 เท่านั้น) (PDF File) (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องบนเอกสารทุกแผ่น) 

หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาผู้สมัครที่กรอกใบสมัครหรือแนบเอกสารการสมัครไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ด้านบน

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสอบถามและส่งเอกสารการสมัครข้างต้นได้ที่บริษัทตัวแทนเหล่านี้(สามารถเลือกบริษัทตัวแทนได้เพียงแห่งเดียว) โดยบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ไม่ได้รับสมัครโดยตรง

บริษัทอดิสรสงขลา จำกัด โทร. 074-302-500 อีเมล jobs@adisorn-skl.com

บริษัท อมฤต แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด โทร. 02-381-1020 อีเมล nissornc@amarit.co.th

บริษัท บรูเนล เอ็นเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02-662-0770 อีเมล 
recruit-BE-Bangkok@brunel.net

บริษัท เฟอครอฟท์ (ประเทศไทย) โทร. 02-653-2947 อีเมล pchobdham@fircroft.com

บริษัท เจ เอส ที กรุ๊ป  โทร. 02-391-4580 อีเมล kritapatp@jst-group.com

บริษัท วินาร์โค อินเตอร์เนชันแนล จำกัด โทร. 02-649-2616 อีเมล sarunya.p@vinarco.com

รับสมัครผ่านบริษัทตัวแทนตั้งแต่วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2558

สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนผ่านทางบริษัทตัวแทน ได้ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป

รายละเอียดการดำเนินการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 7 สิงหาคม 2558
สอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษและความถนัดทางช่าง (กรุงเทพฯ และสงขลา)15 สิงหาคม 2558
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน 20 สิงหาคม 2558
สอบสัมภาษณ์และทดสอบความพร้อมของร่างกาย (กรุงเทพฯ) 1-7 กันยายน 2558
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์ 9 กันยายน 2558
ตรวจสอบเอกสารและตรวจสุขภาพ 14 - 25 กันยายน 2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม 28 กันยายน 2558
เปิดโครงการฝึกอบรม รุ่น 13 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558
เปิดโครงการฝึกอบรม รุ่น 14 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่บริษัทตัวแทนตามรายละเอียดข้างต้น

ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.chevronthailand.com/
 
TNIเปิดมอบ50ทุนเรียนปริญญาตรี
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น หรือ TNI เปิดรับสมัครประเภทสอบตรงและสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2559                         


มีกว่า600ทุน!!ถ้าเรียนที่ม.หอการค้าวันนี้
เป็นลูกจ้างตลอดชีวิต หรือเป็น Start-Up รวยตั้งแต่ยังเรียนไม่จบ เพราะ UTCC สนับสนุนทุกไอเดียของนักศึกษา ให้ธุรกิจของคุณเป็นจริงระหว่างเรียน มีรายได้และประสบความสำเร็จก่อนใคร สมัครเรียนที่ ม.หอการค้าวันนี้ - 8 ก.ค. 58 พิเศษมีโอกาสรับทุนฯ สูงสุด 40,000 บาท* โดยในแต่ละปีมีทุนการศึกษามากกว่า 600 ทุน

กว่า 50 ปี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวในโลกที่ถือกำเนิดขึ้นมาจากหอการค้าประจำประเทศ (Chamber of Commerce) เพื่อต่อยอดความเป็นเลิศทางการค้า และส่งเสริมนักธุรกิจรุ่นใหม่ๆ

UTCC สร้างบัณฑิตอย่างไร
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านธุรกิจในเอเชีย ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2483  โดยเปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก รวมทั้งหลักสูตรนานาชาติ ได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกหอการค้าไทยกว่า 70,000 บริษัท มีจุดแข็งที่สามารถเชิญนักธุรกิจชั้นนำ มาช่วยสอนและแชร์ประสบการณ์ต่างๆได้ โดยทุกวิชาจะต้องมีนักธุรกิจมาช่วยสอน นอกจากนี้ยังมีเครือข่าย เพื่อรองรับการฝึกงานของนักศึกษาที่หลากหลายในทุกอุตสาหกรรม

มีทุนการศึกษาในแต่ละปีมากกว่า 600 ทุน
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยให้ความสำคัญในการพัฒนาเยาวชนรุ่นใหม่ จึงให้ทุนการศึกษาในแต่ละปีกว่า 600 ทุน ประกอบไปด้วย ทุนเรียนดี ทุนความสามารถพิเศษ ทุนทายาทSME ทุนทายาทเกษตรกร และมีกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

นักศึกษาใหม่รับ iPad Air2 ทุกคน เรียนด้วยระบบ iHybrid ที่ทันสมัย
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้มุ่งมั่นพัฒนา นวัตกรรมการเรียนการสอน UTCC Hybrid Learning System มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 และได้ลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และพัฒนาไปสู่ UTCC iHybrid โดยใช้ iTunes U เป็นแห่งแรก และได้รับการรับรองให้เป็น Apple Distinguished School(2015-2016) เพื่อให้นักศึกษาสามารถศึกษานอกห้องเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา

บัณฑิตจบที่นี่ได้งานทำและเป็นผู้ประกอบการมากกว่า 90%
ด้วยคุณภาพการเรียนการสอนที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จากคณาจารย์ปริญญาเอกจำนวนมากและนักธุรกิจชั้นนำจากเครือข่ายหอการค้าไทย การเรียนที่นี่เน้นประสบการณ์การดูงาน และการฝึกงานจากภาคธุรกิจจริง บัณฑิตกว่า 90% ที่จบที่นี่จึงได้งานทำและเป็นผู้ประกอบการธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ

นักศึกษาทุกคนมีโอกาสทำธุรกิจจริง มีรายได้ระหว่างเรียน
มหาวิทยาลัยเน้นการสร้างผู้ประกอบการธุรกิจ โดยนักศึกษาทุกคนต้องเรียนพื้นฐานการเป็นผู้ประกอบการ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังส่งเสริมให้นักศึกษาได้ทำธุรกิจจริงผ่านโครงการ ตั้งไข่ธุรกิจ (EGG Project) มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือในการสร้างผู้ประกอบการ กับสถาบันชั้นนำระดับโลก MIT Regional Entrepreneur Acceleration Program (REAP) และมีทุนตั้งต้นทำธุรกิจให้กับนักศึกษาระหว่างเรียน

เพิ่มเติม http://www.utcc.ac.th/
 
เรียนฟรี!!เด็กดีเรียนเก่งขาดทรัพย์รับทุนจนจบป.ตรี
มูลนิธิ ทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง จะมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก โดยผู้ได้รับทุนการศึกษาจะได้รับทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวน ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการศึกษาจนจบหลักสูตรปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษา มีดังนี้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สามย่าน)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยาเขตศาลายา)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

สาขาวิชาที่ได้รับทุน มีดังนี้
แพทยศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
นิติศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
รัฐศาสตร์
เกษตรศาสตร์
ครุศาสตร์ (ครู)
เศรษฐศาสตร์

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน
1. สัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย
2. อายุไม่เกิน 21 ปีบริบูรณ์
3. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาทั้งสายสามัญและสายอาชีพ และสามารถสอบผ่านเข้าสถาบันอุดมศึกษา และคณะวิชาที่ได้รับทุน (ตามที่ระบุในข้อ 8. และ 9.) 
4. เป็นผู้ด้อยโอกาสเนื่องจากครอบครัวขาดแคลนทุนทรัพย์ซึ่งมีรายได้รวมต่ำกว่า 180,000 บาท ต่อปี หรือขาดบุพการีโดยอยู่ในอุปการะของบุคคลอื่นซึ่งผู้อุปการะมีฐานะยากจน มีรายได้รวมต่ำกว่า 180,000 บาทต่อปี หรือเป็นผู้ที่อยู่ในความดูแลอุปถัมภ์ของสถานสงเคราะห์หรือมูลนิธิต่างๆ
5. เป็นผู้มีความประพฤติดี อยู่ในระเบียบวินัย

การคัดเลือกผู้รับทุน
คณะอนุกรรมการพิจารณาทุนการศึกษามูลนิธิ จะตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอทุนการศึกษาและ พิจารณาคัดเลือกผู้ที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ (ตามที่ระบุในข้อ 3) โดยประเมินจากหัวข้อดังต่อไปนี้
- คะแนนที่ผ่านการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาถึงความสามารถ ความมุ่งมั่น สู่ความสำเร็จในการศึกษา
- ระดับของการด้อยโอกาส เช่น ผู้ที่อยู่ในความดูแลอุปถัมภ์จากสถานสงเคราะห์ และมูลนิธิต่างๆ ผู้ที่ขาดบุพการีจะได้รับการพิจารณาก่อน
- ผลงานของการช่วยเหลือสังคมที่ผ่านมา
- รางวัลและหนังสือชมเชยที่เคยได้รับ เป็นต้น

การมอบทุนการศึกษา
เมื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาทุนการศึกษามูลนิธิได้อนุมัติมอบทุนแก่นิสิต/นักศึกษาแล้ว ทางมูลนิธจะจัดพิธีมอบทุนการศึกษา โดยจะได้แจ้งให้ทราบต่อไป
การดูแลและให้ความช่วยเหลือนิสิต/นักศึกษาที่ได้รับทุน
คณะอนุกรรมการพิจารณาทุนการศึกษามูลนิธิ ได้มอบหมายใหผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการมูลนิธิและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดูแลและให้คำปรึกษากับนิสิต/นักศึกษาที่ได้รับทุนทั้งด้านการเรียนและการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะนิสิต/นักศึกษาที่มาจากต่างจังหวัด เพื่อช่วยสนับสนุนทั้งด้านชีวิตความเป็นอยู่ควบคู่กันไปกับแนะแนววิธีการเรียนซึ่งจะส่งเสริมการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นไป

การสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษา
1. ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่
2. หรือขอรับใบสมัครได้ที่ มูลนิธิ ทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง 40/40 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 โทร 02-792-6523-26
3. ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ด้วยตนเอง พร้อมแนบใบแสดงผลการสอบผ่านเข้ามหาวิทยาลัยตามที่มูลนิธิกำหนด ผู้สมัครต้องให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามรับรองความประพฤติและผลการเรียนแนบมาด้วย
4. ผู้สมัครส่งใบสมัครขอรับทุนการศึกษา ทางไปรษณีย์ มาที่ คณะอนุกรรมการพิจารณาทุนการศึกษามูลนิธิ ทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง 40/40 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

เงื่อนไขสำหรับผู้ได้รับทุน
1. ผู้ได้รับทุนการศึกษาจะได้รับทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวน กล่าวคือครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการศึกษาจนจบหลักสูตรปริญญาตรี อาทิ ค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหอพัก ค่าหนังสือ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมถึงค่าครองชีพโดยผู้รับทุนต้องปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายทุนการศึกษาโครงการมอบทุนการศึกษามูลนิธิ ทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง
2. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องรายงานผลการเรียนในแต่ละภาคการศึกษาต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาทุนการศึกษามูลนิธิจนจบหลักสูตร โดยผู้ที่จะมีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.75 ในทุกปีการศึกษาตลอดระยะเวลาหลักสูตรจนสำเร็จการศึกษา หากผู้ได้รับทุนมีผลการเรียนเฉลี่ยต่ำกว่า 2.75 คณะกรรมการมูลนิธขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ทุนการศึกษาต่อหรือไม่
3. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องเข้าทำสัญญาการรับทุนตามแบบสัญญาที่มูลนิธิกำหนดและปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
4. กรณีนิสิต/นักศึกษาที่ได้รับทุนแล้วไปสอบคัดเลือกเข้าศึกษาใหม่ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการพิจารณาทุนการศึกษามูลนิธิ
5. ผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาใดๆ หลังได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษาของมูลนิธิ
6. ผู้ได้รับทุนไม่จำต้องปฏิบัติงานหรือชดใช้เงินให้กับมูลนิธิเพื่อคืนทุน

กรณีเพิกถอนสิทธิ์ของผู้ได้รับทุน
1. ถึงแก่กรรม
2. ลาพักการศึกษา หรือ ถูกพักการศึกษา หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย หรือเป็นผู้มีความประพฤติไม่เหมาะสมกับการเป็นผู้รับทุน
3. พ้นสภาพของการเป็นนิสิต/นักศึกษา
4. ขาดคุณสมบัติและเงื่อนไขส่วนใดส่วนหนึ่งของผู้สมัคร
5. นิสิต/นักศึกษาสละสิทธิ์โดยมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ปกครอง และคณบดีของคณะที่นิสิต/นักศึกษากำลังศึกษาอยู่
6. นำเงินทุนไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ของการได้รับทุน

กำหนดการ
มูลนิธิทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง เปิดรับใบสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่บัดนี้ - 15 กรกฎาคม 2558
ดาวน์โหลดใบสมัครหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทึี่ www.daf.or.th

..............................
ข้อมูล/ภาพจาก http://www.daf.or.th/


สวท.เปิดรับโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพวิทย์-คณิตระดับประถม
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มีความประสงค์จะคัดเลือกนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษา เข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 

1. การสมัคร
1.1 วิชาที่รับสมัคร
รับสมัครสอบ 2 วิชา คือ
1. วิชาวิทยาศาสตร์
2. วิชาคณิตศาสตร์
1.2 เนื้อหาวิชาที่ใช้ในการสอบ
วิชาวิทยาศาสตร์ ความรู้วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีที่ 6 และความรู้พื้นฐานในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์สาหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
วิชาคณิตศาสตร์ ความรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีที่ 6 และความรู้พื้นฐานในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สาหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์
1.3 คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ในปีการศึกษา 2558
1.1 นักเรียนชั้น ป.1 - 3 มีสิทธิ์สมัครสอบวิชาวิทยาศาสตร์ และ / หรือ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
1.2 นักเรียนชั้น ป.4 - 6 มีสิทธิ์สมัครสอบวิชาวิทยาศาสตร์ และ / หรือ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
1.3 ถ้าสมัครสอบผิดระดับชั้น ถือว่าขาดคุณสมบัติ สสวท. จะไม่พิจารณาผลการสอบ
2. มีสัญชาติไทย

1.4 กำหนดการรับสมัคร
ผู้สมัครสอบสามารถเข้ามาสมัครสอบออนไลน์ทางเว็บไซต์ http://genius.ipst.ac.th หรือ www.ipst.ac.th ตามกาหนดการ ดังนี้
ลงทะเบียนรับสมัครสอบ1 – 30 สิงหาคม 2558
ชำระเงิน1 สิงหาคม – 5 กันยายน 2558
ตรวจสอบรายชื่อ เลขประจำตัวสอบ สถานที่สอบ และแก้ไขข้อมูลการสอบ1-10 ตุลาคม 2558
พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ15 ตุลาคม - 14 พฤศจิกายน 2558
กำหนดการสอบ
วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2558
09.30 – 11.30 น. สอบวิชาคณิตศาสตร์
13.00 – 15.00 น. สอบวิชาวิทยาศาสตร์
ประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบที่ 1 30 ธันวาคม 2558

การเปิด – ปิดระบบรับสมัคร
สสวท. จะเปิดระบบการรับสมัครสอบ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ของวันที่ 1 สิงหาคม 2558 และปิดระบบการรับสมัครสอบ ในเวลา 23.59 น. ของวันที่ 30 สิงหาคม 2558
การเปิด – ปิดระบบการชำระเงิน
สสวท. จะเปิดระบบการชำระเงิน ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ของวันที่ 1 สิงหาคม 2558 และปิดระบบการชำระเงินในวันที่ 5 กันยายน 2558 ตามเวลาทาการของเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด
1.5 วิธีการสมัครสอบ เงื่อนไขการสมัครสอบ การชาระเงินค่าสมัครสอบ และการติดต่อ
วิธีการสมัครสอบ
ผู้สมัครสอบสามารถเข้าระบบการรับสมัครสอบได้ทางเว็บไซต์ http://genius.ipst.ac.th หรือ www.ipst.ac.th 

การติดต่อ
ผู้สมัครสอบที่มีปัญหาในการดำเนินการใด ๆ หรือประสงค์จะติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบสามารถติดต่อ สสวท. ได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2635-3394 และ 0-2635-3320 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 18.00 น. ในวันทำการ หรือไปรษณีย์อิเล็คทรอนิกส์ genius@ipst.ac.th
 
ชิงทุน-ดูงานเกาหลีประกวดสิ่งประดิษฐ์ ม.ปลายPTT Youth Camp 2015

บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) ชวนนักเรียนระดับระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ปตท. ประจำปี 2558 PTT Youth Camp 2015 ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 600,000 บาท พร้อมทัศนศึกษาที่ประเทศเกาหลี

หัวข้อการประกวดโครงการสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2558
1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น "สิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ผลิตจากวัสดุเหลือใช้"
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย "สิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานทฤษฎีและหลักการทางวิทยาศาสตร์"
3. ระดับอาชีวศึกษา "สิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมเชิงพาณิชย์"

กติกาการประกวด
-ผู้ร่วมประกวดแต่ละทีม สามารถส่งผลงานได้ 1 ผลงานเท่านั้น
-1 สถาบันการศึกษาสามารถส่งผลงานได้ไม่เกิน 3 ผลงานต่อ 1 ระดับการประกวด
-ผลงานที่ร่วมประกวดเป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่โดยนักเรียน นักศึกษา หรือเป็นผลงานที่มีอยู่เดิม และได้พัฒนาต่อยอดเพิ่มเติมมากกว่า 30% และต้องไม่เคยได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน
-เป็นผลงานที่สามารถสาธิตหรือทดลองการใช้งานจริงได้ซึ่งจะต้องเป็นสิ่งประดิษฐ์ดานพลังงานหรือสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับหัวข้อการประกวด “นวัตกรรม สร้างอนาคต: Innovation Creates the Next” และโจทย์ย่อยของแต่ละระดับการศึกษาได้
-ผลงานที่เข้ารอบ 45 ทีมสุดท้ายไม่สามารถส่งผลงานชิ้นดังกล่าวเข้าประกวดในโครงการอื่นๆได้จนกว่าจะสิ้นสุดการดำเนินโครงการฯ
-ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศทั้ง 3 ระดับการศึกษาถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
-อาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน ไม่สามารถเป็นที่ปรึกษาได้ไม่เกิน 3 ผลงาน
-ไม่สามารถเปลี่ยนตัวสมาชิกและอาจารย์ที่ปรึกษาได้ตลอดระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการ ยกเว้นในกรณีฉุกเฉินที่ผ่านการพิจารณาและได้รับอนุญาตจากทางบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เท่านั้น
-การพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

กำหนดระยะเวลา
รับสมัครผลงานตั้งแต่วันนี้ – 24 กรกฎาคม 2558

วิธีการสมัคร
1. สามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ที่ www.pttyouthcamp2015.com
2. ส่งใบสมัครมาที่ E-Mail : info@pttyouthcamp2015.com
3. ส่งไปรษณีย์มาที่ ตู้ปณ.5 ปณฝ.สาทร กรุงเทพ 10341

ติดต่อสอบถาม
02 237 3222-4 ต่อ 101
087 051 2896

ทุนโรงเรียนการบินญี่ปุ่นเรียนต่อม.4-ม.6
สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับโรงเรียนการบินญี่ปุ่น โดยการประสานของสมาคมมิตรภาพนครศรีธรรมราช-ญี่ปุ่น จัดให้มีการชิงทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าเรียนต่อในโรงเรียนมัธยมการบินญี่ปุ่น JAPAN AVIATION ACADEMY

สำหรับ JAPAN AVIATION ACADEMY (JAA) WWW.JAA-HS.COM อยู่เมืองยามานาชิ ห่างจากกรุงโตเกียวประมาณ 2 ชั่วโมงโดยรถไฟฟ้าใก้ลภูเขาภูฟูจิ ปกติการไปศึกษาในประเทศญี่ปุ่นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนั้นต้องมีค่าใช้จ่ายแพงมาก เพราะประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีค่าครองชีพแพงที่สุดประเทศหนึ่ง

วัตถุประสงค์
     1. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนไทยได้ศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ประเทศญี่ปุ่น และสามารถศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ณ ประเทศญี่ปุ่นต่อไป
     2. เพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีความสนใจเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นได้เรียนรู้สร้างความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
     3. เพื่อเตรียมบุคลากรในการรองรับตลาดการท่องเที่ยวของไทยในตลาดญี่ปุ่น

คุณสมบัตินักเรียนที่สามารถสอบได้
     1. ชาย-หญิง กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมปีที่ 3 หรือ 4 อายุระหว่าง 15-16 ปี เกิดก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2543 (อายุครบ 15 ปี บริบูรณ์ก่อนเข้าเรียนในปี 2557)
     2. ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการเรียนภาษาญี่ปุ่น
     3. มีใจรักและชอบในภาษาญี่ปุ่น สนใจการแลกเปลี่ยน
     4. มีความสนใจในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมญี่ปุ่นและหาเพื่อนต่างชาติ

เอกสารประกอบการสมัคร
     1. รูปถ่าย 2 นิ้วจำนวน 2 ใบ 
     2. สำเนาทะเบียนบ้าน 
     3. ใบแสดงผลการเรียนหรือหนังสือรับรองจากสถานศึกษา

Comments