ทุนปริญญาเอกเต็มพร้อมเงินเดือน Liverpool Hope University 2015

UploadImage

Liverpool Hope University ในสหราชอาณาจักร มีความประสงค์เชิญชวนผู้สมัครที่สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาเอกจากทั่วโลก สมัครเข้าศึกษากับทางมหาวิทยาลัยและรับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขาด้านดนตรี ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ของทางมหาวิทยาลัย ประจำปี 2015 โดยทุนการศึกษาจะครอบคลุม ค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน และเงินเดือน ตลอดระยะเวลาการศึกษา 3 ปี ผู้สมัครต้องสมัครเข้าศึกษาภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2015 นี้

คุณสมบัติผู้สมัคร :
- จบการศึกษาระดับปริญญาโท ด้วยคะแนนดีเยี่ยมในสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีผลคะแนนสอบ IELTS หรือ TOEFL ในระดับที่ทางมหาวิทยาลัยต้องการ
- มีประสบการณ์ในการทำงานวิจัยนอกเหนือจากการเรียนในระดับปริญญาโท จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการพิจารณาเข้าสัมภาษณ์ต่อไป

วิธีการสมัคร :
ผู้สมัครต้องสมัครโดยวิธีการออนไลน์ของทางมหาวิทยาลัยที่  Online Application System โดยต้องแนบ three academic references และ Cover Letter ของตนเอง บรรยายแรงบันดาลใจในการเข้าเรียนต่อและการนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในอนาคต ส่งอีเมลตรงถึง Mr Chris Lowry ที่ researchdegrees@hope.ac.uk ภายในกำหนดระยะเวลารับสมัคร


หมดเขตรับสมัคร 25 มิถุนายน 2015

รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ : ทุนปริญญาเอกเต็มพร้อมเงินเดือน Liverpool Hope University 2015

 

Comments