ทุนปริญญาเอกเต็มพร้อมเงินเดือน Liverpool Hope University 2015

UploadImage

Liverpool Hope University ในสหราชอาณาจักร มีความประสงค์เชิญชวนผู้สมัครที่สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาเอกจากทั่วโลก สมัครเข้าศึกษากับทางมหาวิทยาลัยและรับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขาด้านดนตรี ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ของทางมหาวิทยาลัย ประจำปี 2015 โดยทุนการศึกษาจะครอบคลุม ค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน และเงินเดือน ตลอดระยะเวลาการศึกษา 3 ปี ผู้สมัครต้องสมัครเข้าศึกษาภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2015 นี้

คุณสมบัติผู้สมัคร :