มช.มอบทุนเรียนต่อป.เอกในประเทศ-ต่างประเทศ

UploadImage

ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ นักวิจัย และสำหรับบุคคลภายนอก

ข้อมูลทุนการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมดูที่ http://hrmd.oop.cmu.ac.th/?p=1271
ภาพจากwww.cmu.ac.th

Comments