ทุนตลอดโปรแกรมป.เอกที่U. of Edinburgh

ทุนตลอดโปรแกรมป.เอกที่U. of Edinburgh

UploadImage

   Edinburgh College of Art ซึ่งอยู่ในUniversity of Edinburgh กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติ เพื่อชิงทุนระดับ PhD และ PG ประจำปีการศึกษา 2015-2016 จำนวน 10 ทุน โดยเป็นทุนสำหรับการศึกษาวิจัยแบบเต็มเวลา เดทไลน์การสมัคร 10 เมษายน 2015
          ทุน Edinburgh College of Art PhD and PG Scholarships in UK, 2015-2016 เป็นทุนสำหรับการศึกษาวิจัยระดับปริญญาเอกและหลังปริญญาเอก ที่เป็นโปรแกรมฟูล-ทาม ส่วนนักศึกษาพาร์ท-ทามก็สามารถสมัครได้ แต่ต้องโอนย้ายมาเรียนเต็มเวลา หากได้รับทุนแล้ว โดยทุนนี้ให้ศึกษาในสาขาต่อไปนี้
-School of Art: Contemporary Art and Education; Contemporary Art Practices; Extra disciplinary Arts: Education/Anthropology/Social Practices/Sciences; Parahumanities; Contemporary Visual, Material and Sensual Cultures; Contemporary Art Theories, Histories & Criticism; Artist-led Cultures.
-School of Design: Place, Body and Environment; Design and Digital Technologies; Materiality and Making; Mechanics of Narrative; Design History and Theory; Design Anthropology; and Contemporary Film Theory and Practice.
-ESALA (Architecture and Landscape Architecture): The History, Theory, and Conservation of Architecture and Urbanism; Architectural Design; Sustainability; Material Science and Technology (especially concrete); Digital Media; Landscape Architecture; and Cultural Studies in Architecture.
-History of Art: Western visual culture from c.400 to 2013; Islamic art; Chinese art.
-Reid School of Music: Acoustics; Composition (instrumental/algorithmic /computer/electronic); Community Music; Improvisation, Musical Instrument Research; Music for Screen; Musicology (including Popular Music); Music Psychology.
         เงื่อนไขในการสมัครขอทุน          
-กรณีต้องการเริ่มต้นศึกษาใน academic year 2015-2016 ผู้สมัครต้องยื่นสมัครเรียนกับมหาวิทยาลัยในระบบออนไลน์ ก่อน 28 มีนาคม 2015(เดทไลน์สมัครขอทุน 10 เมษายน 2015) เท่านั้นจึงจะได้รับการพิจารณาเรื่องขอทุน
-หากได้ทุนของ University of Edinburgh หรือ ECA PhD 3-year Scholarship แล้ว พบว่าผู้สมัครได้ทุนของมหาวิทยาลัยอื่นด้วย จะต้องสละสิทธิ์ทุนของ ECA
       ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
-5 x ECA PhD Scholarships เงินสนับสนุนปีละ £13,000 ตลอด 3 ปีของโปรแกรม
-5 x ECA 1-year PG Scholarships เงินสนับสนุนปีละ £5,000 ตลอด 1 ปี ซึ่งให้กับผู้สมัครใหม่ และ on-programme research and taught postgraduate students from all disciplines across ECA (that is, studying for a PhD, MPhil, MSc by Research, MSc, MMus, MArch, MLA, MA or MFA in one of our five schools).
          ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง..,

http://www.ed.ac.uk/schools-departments/student-funding/postgraduate/international/humanities/edinburgh-college-of-art/school-scholarships

 

Comments