วิทยาลัยสื่อสารการเมือง ม.เกริก รับสมัคร ป.เอก รุ่น 14

 วิทยาลัยสื่อสารการเมือง เปิดสอนปริญญาโทและปริญญาเอกสื่อสารการเมือง แห่งแรกในประเทศไทย หลักสูตรสื่อสารการเมือง เป็นการผสานองค์ความรู้ด้านรัฐศาสตร์ กับนิเทศศาสตร์ เข้าด้วยกัน ผู้เรียนจะได้ความรู้ทั้งด้านสื่อสารและด้านการเมือง หลักสูตรใหม่ ทันสมัย สอนโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และมีชื่อเสียงระดับชาติ หลักสูตรกระชับ เรียนจบเร็วอย่างมีคุณภาพ ปริญญาโท 1 ปี ปริญญาเอก 2 ปี
 
UploadImage

วิทยาลัยสื่อสารการเมือง ได้รับการประเมิน จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)ในระดับดีมาก
 
ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) และสำนักงานกพ.แล้ว สามารถนำไปเทียบปรับวุฒิได้ทุกหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชน

 
บริหารหลักสูตรโดย


UploadImage
ดร.นันทนา นันทวโรภาส
คณบดีวิทยาลัยสื่อสารการเมือง


 
ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
คัดเลือก โดยการสอบสัมภาษณ์ยื่นใบสมัครเพื่อสอบสัมภาษณ์ได้ตั้งแต่วันนี้รุ่นที่ 14 เปิดเรียน 4 เมษายน 2558
สอบถามรายละเอียดการสมัครเรียน
โทร. 0-2973-6739 , 08-6567-7000
* รับจำนวนจำกัด*

 
 
จุดเด่นของหลักสูตร :

-   หลักสูตรต้นแบบจากสหรัฐอเมริกา
-   สอนโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
-   อาจารย์ที่ปรึกษาดูแลอย่างใกล้ชิด
-   เรียนเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ (9.00-16.00น.)
-   มีอาจารย์ผู้ช่วยสอน (TA) ดูแลสรุปคำบรรยายและติวนักศึกษาทุกวิชา
-   สถานที่เรียนหรูหราโอ่โถง สะดวกสบาย อุปกรณ์การเรียนทันสมัย
-   ค่าเรียนระบบเหมาจ่ายไม่บานปลาย
-   เรียนจบปริญญาโทแล้วสามารถเรียนต่อปริญญาเอกได้โดยไม่ต้องผ่านการสอบคัดเลือก

ขอบคุณข้อมูล : http://www.pcc.krirk.ac.th/

Comments